Zakres Działalności

 

  1. Budowa sieci i przyłączy gazowych
  2. Budowa kotłowni gazowych
  3. Budowa sieci ciepłowniczych
  4. Budowa wodociągów i stacji uzdatniania
  5. Budowa układów kanalizacyjnych:
    • kanalizacja sanitarna z przepompowniami
    • kanalizacja deszczowa
  6. Projektowanie w ramach przyjętych do realizacji zadań ,,pod klucz”