O firmie

  • Firma Artex Sp z o.o  specjalizuje się w budowie infrastruktury komunalnej w zakresie sieci ciepłowniczych, sieci i przyłączy gazowych, budowy wodociągów oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wukonujemy inwestycje pod klucz od projektowania do włączenia do eksploatacji pełniąc funkcje generalnego wykonawcy, wykonawcy i podwykonawcy.
  • Artex dysponuje samodzielnymi, komleksowo wyposażonymi i mobilnymi zespołami wykonawczymi.
  • Zatrudniamy kadę techniczną o wysokim doświadczeniu i wysokich kwalifikacjach technicznych.